VA-ST Advocaten is een multidisciplinair kantoor met toegewijde advocaten. Daardoor kan VA-ST Advocaten optimale diensten verlenen in nagenoeg alle rechtsgebieden waarmee zowel particulieren als bedrijven of ondernemers in hun professionele activiteiten en dagelijks leven worden geconfronteerd.

Momenteel werken wij volop aan onze nieuwe huisstijl en nieuwe website.

Uiteraard vindt U tijdens deze fase in dezelfde kantoren uw vertrouwde advocaten en contactpersonen terug, die u met toewijding blijven adviseren en bijstaan.

Contacteer ons

Eef Stessens

Advocaat / Vennoot

Eef Stessens is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen als licenciaat rechten, doorliep haar stage in Turnhout onder het patronaat van Hubert Celen.

Spoedig na haar stage vervoegde zij Hubert Celen en Yves Saenen in het kantoor aan de Colburnlei.

Eef heeft een algemene vorming maar is voornamelijk gespecialiseerd in personen- en familierecht, strafrecht en vreemdelingenrecht.

Zij is ook curator.

Eli Van Audenhove

Advocaat / Vennoot

Eli Van Audenhove studeerde af als Master in de Rechten aan de KULeuven in 2008 en vulde zijn basisopleiding aan met een specialisatie Master na Master in het Vennootschapsrecht aan de KUBrussel.

In 2009 is Eli toegetreden tot de balie van Antwerpen, waar hij gedurende 9 jaar deel uitmaakte van het kantoor Elegis. Eli staat zowel grote ondernemingen als KMO’s en hun bedrijfsleiders bij, is gespecialiseerd in commercieel en bouwrecht en heeft daarnaast een uitgebreide ervaring in uiteenlopende aspecten van het handels-, vennootschaps- en contractenrecht met een focus zowel op adviesverlening als geschillenbeslechting.

Nele Van Doninck

Advocaat

Nele Van Doninck studeerde in 2015 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

In oktober 2015 trad Nele toe tot de balie van Antwerpen. Zij heeft een algemene vorming en legt zich hoofdzakelijk toe op het personen- en familierecht.

Tim Peeters

Advocaat

Tim studeerde in 2022 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven en vulde zijn basisopleiding aan met een Master in het Management aan de faculteit economie en bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.
 
Tim is sinds september 2023 ingeschreven aan de balie van Antwerpen en sedertdien als advocaat verbonden aan ons kantoor.
Hij heeft een algemene vorming en behandelt dossiers van uiteenlopende aard met een focus op ondernemingsrecht.

VA-ST advocaten

VA-ST Advocaten is een multidisciplinair kantoor met toegewijde advocaten, elk met hun eigen competenties. Daardoor kan VA-ST Advocaten optimale diensten verlenen in nagenoeg alle rechtsgebieden waarmee zowel particulieren als bedrijven of ondernemers in hun dagelijks leven of in hun professionele activiteiten worden geconfronteerd.

Hoofdkantoor

Ⓒ 2023 - 2024 - VA-ST advocaten

Contacteer Eef Stessens
Contacteer Eli Van Audenhove
Contacteer Nele Van Doninck
Contacteer Tim Peeters